Design your Persona

ירון יפתח בן גרא, הפילוסופיה העיצובית שלו, בה הלקוח נמצא במרכז, בשילוב עם תשומת לב לכל פרט ופרט, משתקפים כל פעם מחדש בפרויקטים הרבים אותם הוא מתכנן לקהל לקוחותיו ברחבי הארץ והעולם.